Ημερήσια Συνοπτική Ενημέρωση

Το Bookia, από τη Δευτέρα 6/1/2014, ενεργοποιεί την ημερήσια συνοπτική ενημέρωση για αλλαγές που γίνονται και αφορούν, ειδικά και χωριστά, την κάθε βιβλιοθήκη των μελών του. Έτσι, όλα τα μέλη τού Bookia θα λαμβάνουν πλέον καθημερινώς ένα μήνυμα για τις αλλαγές που προέκυψαν την προηγούμενη ημέρα και τους αφορούν. Ποιοι ακολουθούν τη Βιβλιοθήκη μου. Βιβλία… Read More Ημερήσια Συνοπτική Ενημέρωση